Zasady programu MDM

 1. zakup pierwszego mieszkania na rynku pierwotnym lub wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej w celu uzyskania prawa własności mieszkania.
  Wyjątkiem są rodziny i osoby wychowujące co najmniej troje dzieci, które są zwolnione z warunku pierwszego mieszkania;
 2. mieszkanie musi służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy;
 3. maksymalna powierzchnia mieszkania to 75 m²
 4. dopłata jednorazowa w wysokości:
  • 10% w przypadku singli, par, małżeństw bezdzietnych;
  • 15% w przypadku singli, par i małżeństw wychowujących jedno dziecko;
  • 20% w przypadku singli, par i małżeństw wychowujących dwoje dzieci;
  • 30% w przypadku singli, par i małżeństw wychowujących troje i więcej dzieci;
  • kolejne 5%, jeżeli w ciągu 5 lat od zasiedlenia mieszkania pojawi się trzecie lub kolejne dziecko.

Beneficjenci

 1. osoby, które nie posiadają i nie posiadały w przeszłości mieszkania, ani domu – wyjątek osoby wychowujące troje dzieci;
 2. osoby, które nie przekroczyły 35 –go roku życia – wyjątek osoby wychowujące troje dzieci;
 3. singiel, para, małżeństwo, osoby samotnie wychowujące dzieci lub rodziny z dziećmi.

Informacje dodatkowe

 1. wzmocnienie prorodzinnych oddziaływań programu: w przypadku rodzin z przynajmniej trojgiem dzieci powierzchnia użytkowa może wynieść do 85 m²; zniesiony został limit wieku oraz zwiększono powierzchnię mieszkaniową, od której liczona jest dopłata z 50 m² do 65 m²;
 2. dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m² podstawą dla określenia dopłaty będzie 50 m²;
 3. dla mieszkań o powierzchni użytkowej poniżej 50 m² podstawą dla określenia dopłaty będzie rzeczywista powierzchnia mieszkania;
 4. do kredytu mogą przystąpić dodatkowi kredytobiorcy, nie tylko członkowie rodziny, którzy zwiększą zdolność kredytową, ale nie będą współwłaścicielami nieruchomości;
 5. wiek osoby korzystającej z programu nie może przekroczyć 35 lat, jednak w przypadku małżeństw pod uwagę brany jest wiek młodszego współmałżonka;
 6. bank komercyjny, w którym klient będzie zaciągał kredyt musi mieć podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego;
 7. aby skorzystać z programu trzeba zaciągnąć kredyt na co najmniej 50% ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat;
 8. udzielone wsparcie podlega zwrotowi w przypadku:
  • zbycia lokalu w przeciągu 5 lat
  • wynajmu lub użyczenia lokalu
  • przeznaczenia mieszkania na inny cel niż mieszkaniowy